Vastuullinen välitystyö osana Roofin toimintaa

Vastuullinen välitystyö osana Roofin toimintaa

Nykypäivän yritystoiminnassa vastuullisuus nousee yhä tärkeimmäksi kriteeriksi. Tämä on erityisen totta kiinteistönvälitysalalla, jossa luottamus ja vastuulliset toimintaperiaatteet ovat välttämättömiä.

Roofilla vastuullisuus on otettu huomioon jo yrityksen alkutaipaleelta asti. Se näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme, niin hyvän välitystavan, hallinnoinnin, työhyvinvoinnin sekä ympäristön osalta.

Kiinteistönvälitys hyvän toimintamallin mukaan

Roof noudattaa hyvää välitystapaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Alan standardina tunnettu malli on alati muovautuva ja kertoo parhaat ajankohtaiset toimintaperiaatteet kiinteistönvälitystoimistoille ja heidän välittäjilleen. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton luotsaama ohjeistus päivittyy joka vuosi, taaten sen, että oikeat toimintatavat kehittyvät yhdessä elinkeinon kanssa.

Ihmiset ja työhyvinvointi mukana alusta asti

Tunne on suuressa osassa Roof LKV:n toimintaa, joten pyrimme tuomaan lisää inhimillisyyttä ja aitoa tunnetta myös välitysalalle. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin niin töissä kuin myös työn ulkopuolella, ja tarjoamme kattavasti koulutusmahdollisuuksia kehittääksemme kaikkien Roofilaisten ammattiosaamista. Muun muassa vuoden 2022 alussa Roofilaiset saivat mahdollisuuden osallistua englannin kielen kurssille, jossa he pääsivät kehittämään asiakaspalvelu- ja ammattisanastoaan erilaisissa välitystyön tilanteissa. 

Teot osana yritysvastuuta

Työyhteisömme kehittämisen ja tukemisen lisäksi Roof LKV tukee tapahtumia, joilla voimme edistää positiivisuutta ja tehdä laajemmin hyvää yhteiskunnassa.

Roof on ollut mukana muun muassa keräämässä lahjoituksia Sylva Ry:lle ja Aamusäätiölle, tukien syöpää sairastavia lapsia ja heidän perheitään, kuin myös tukenut Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoa Ukrainan sodan syttyessä.

Läpinäkyvyys hallinnoinnissa ja johdossa

Jatkuva toiminnan kehitys on ollut avain Roofin menestykseen, erityisesti kun työskentelemme elämän tärkeimpien ostosten kanssa. Läpinäkyvyys, vastuullisuus ja edistyksellinen visio hallinnoinnissa sekä johdossa on mahdollistanut kestävän kasvun.

Uusien lainsäädäntöjen tuomat muutokset, kuten muun muassa Euroopan Unionin ESG-standardi, mittaavat yritysten toiminnan vastuullisuutta kuluttajien tiedonsaannin lisäämiseksi. Tämä vastuullisuusraportti kertoo yrityksen hallinnon, työympäristön sekä ympäristötoiminnan vastuullisuudesta.

Myös Roof on ottamassa ESG-standardin käyttöönsä tilikautena 2023, jotta asiakkaamme saavat yhä kattavammin tietoa jokapäiväisestä toiminnastamme.

 

Vihreät arvot ovat tärkeämpiä kuin koskaan 

Roofin konsepti kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, keskittyen digitaalisiin asuntokaupan ratkaisuihin. Modernit työkalut mahdollistavat asuntokaupan hoitamisen sähköisesti ja tarjoamme kohteidemme markkinointi- sekä kauppadokumentit aina ensisijaisesti sähköisinä. 

Kiinteistönvälitysalalla myös uudet lainsäädännöt koskien rakentamista ja asumisen standardeja ovat tärkeitä, sillä välitystoimistona haluamme tarjota aina moderneja ratkaisuja asiakkaillemme. Uudet EU-direktiivit lisäävät tasaisesti ekologista ja kestävää rakentamista, jossa huomioidaan taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristövaikutukset. Myös Suomen hallitus on ottanut tavoitteeksi lisätä hiilineutraalia rakentamista huomattavasti vuoteen 2035 mennessä.

Ekologisuus näkyy myös siinä, miten asumme, kun ekologiset materiaalit ovat siirtyneet koteihimme. Nykypäivän sisustustrendit suosivatkin pehmeitä luonnonmateriaaleja ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen sallii modernin asumisen, ilman suurta kuormitusta maapallolle. 

Tulevaisuuden kodit ovat myös energiatehokkaita, vähäpäästöisiä ja ennen kaikkea laadukkaita. Vastaksemme nykypäivän asunnon ostajan toiveisiin, on ekologisten asuntojen välitystyö meille kunnia-asia. Muun muassa kiinteistönvälittäjämme Ville Vartiainen on tällä hetkellä mukana ennen näkemättömässä projektissa, joka luo ekologisen rakentamisen uutta standardia Suomeen. 

Paraisten keskustaan rakentuva 7 asunnon erillistalokokonaisuus on poikkeuksellinen siitä, että jokainen talo täyttää kaikki mahdolliset kriteerit ekologisen ja vastuullisen rakentamisen osalta, ja on myös toteutettu laadukkailla varusteluilla.

Erikoisasiantuntijoiden kanssa suunniteltu uusi laadukkaampi, vastuullisempi sekä terveellisempi pienpuutalomalli käyttää materiaaleinaan vain sertifioitua puutavaraa, taaten vastuullisen metsänhoidon.

Talot ovat myös erittäin energiatehokkaita, hyödyntäen aurinkoenergiaa ja luoden Suomen ensimmäisen hiilinegatiivisen pientalokylän.

”Luksus-tason varustelu taloissa on toteutettu standardeja kunnioittaen, kehittäen monisertifioidun kokonaisuuden, jossa vastuulliset arvot todella näkyvät jokapäiväisessä elämässä.” kertoo Ville.

Arvot vievät eteenpäin

Roofin toiminta on kukoistanut nopeasti, kiitos vahvojen arvojen.

Vain viidessä vuodessa kiinteistönvälitystoimintamme inhimillisyys, kunnianhimo ja suoraselkäisyys ovat mahdollistaneet kestävän kasvun. Alan kuitenkin yhä muuttuessa edistämme toimintaamme ollaksemme myös tulevaisuudessa vastuullinen, hyvän fiiliksen välitystoimisto ja työnantaja.

Tutustu Roofin tarinaan

Artikkelin kuvat: Nick Tulinen & Velux


Edellinen

Voimakkaan investoinnin vuosi

ROOF LKV jatkoi vahvaa kasvuaan ja viime vuoden aikana laajentuminen on kiihtynyt entisestään. Vain viidessä…

Seuraava

Mikä on digitaalinen asuntokauppa ja DIAS?

Sähköinen asiointi on usealle meistä arkipäivää ja se näkyy myös asuntokaupoilla. Digitaalinen asuntokauppa on yleistynyt…