Kiinteistönvälitysalan digitalisaatio kasvussa

Kiinteistönvälitysalan digitalisaatio kasvussa

Roof Experts sarjassa välittäjämme kertovat alan mielenkiintoisista aiheista sekä ajankohtaisuuksista.

Roof LKV:n Kiinteistönvälittäjät ja myyntineuvottelijat Marjut Uusmäe, Kadri-Ann Õunap, Helin Ranne, Tytti Löppönen, Antti Ravea, Olli Väätäinen ja Santeri Carlsson istuivat alas keskustelemaan kiinteistönvälitysalan digitalisaatiosta.

Digitalisaatio on rantautunut jokaiselle alalle, eikä kiinteistönvälitys ole poikkeus. Asuntomarkkinat ovat kehittyneet vaikuttavasti viimeisten vuosien aikana ja nykypäivänä kiinteistönvälitys sähköisempää kuin koskaan ennen. Modernit teknologiat syventävät asuntokaupan integraatiota digitaaliseen maailmaan, jossa koko asuntokauppaprosessi muuntautuu nykypäivän vaatimusten mukaiseksi.

Uudet järjestelmät ja käytännöt virtaviivaistavat asuntokauppaa

Asuntokauppa on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja samalla nopeammaksi, luotettavammaksi ja modernimmaksi. Kiinteistönvälitys on kuitenkin tiukasti säädelty ala, jossa integraatio eri viranomaisten välillä on tärkeää kehityksen kannalta. Muun muassa sähköiset osakekirjat, huoneistotietojärjestelmä ja uudet tiedonhakutyökalut vauhdittavat alan toimijoiden yhteistyötä. 

”Välittäjän työssä havainnointi sekä digitaalisten tietokantojen navigointitaidot korostuvat päivä päivältä enemmän” kertoo Marjut Uusmäe. Hän kokee, että monipuolinen tekninen osaaminen on nykypäivänä yksi välittäjän tärkeimmistä taidoista asiakaspalvelun rinnalla. ”Nykypäivän markkina vaatii sen, että tietoa on osattava hakea modernien työkalujen avulla ja tietoon on myös reagoitava nopeasti.”

Myös Kadri Ann-Õunap on huomannut nopean muutoksen. Hän korostaa, kuinka digitalisaatio helpottaa niin välittäjiä kuin asiakkaitakin. ”Siitä lähtien kun saimme mahdollisuuden tehdä sähköisiä toimeksiantosopimuksia, on noin 90 % sopimuksista tehty sähköisinä. Tämä helpottaa asiakkaitamme, sillä he voivat sopivana ajankohtana tutustua dokumentteihin huolella ja myös allekirjoittaa ne rauhassa.” 

Välittäjät huomauttavat, että digitalisaatio ei kuitenkaan ole vielä vallannut alaa kokonaan, vaikka uudet palvelut kehittyvätkin nopeaa tahtia. “On hyvä, että eri palveluntarjoajat ovat aktiivisia kehittämään omaa toimintaansa. Näin voimme palvella asiakkaitamme aina heidän tarpeisiinsa vastaten ja viedä toimialaamme yhä eteenpäin” kertoo Tytti Löppönen

Kiinteistöalan lainsäädäntö kehittyy hurjaa tahtia ja välittäjänä meidän on oltava aina ajan tasalla ja tietää, mikä on alan nykystandardi. – Marjut Uusmäe

Henkilökohtainen palvelu korostuu

Digitalisaation myötä työskentely on tehokkaampaa ja asuntokaupat voidaan hoitaa, vaikka asiakas esimerkiksi asuu eri paikkakunnalla, selostaa Helin Ranne. Hän jatkaa: ”Sähköisen DIAS kaupan voi aloittaa helposti ja suuri osa asiakkaista nykyään toivookin sähköistä kauppaprosessia, sillä se koetaan helpoksi digitaalisten palvelujen yleistyessä.” Helin kertookin, että nykypäivänä sähköisen kaupan loppuun vieminen voi olla usein myös nopeampaa kuin pankissa asiointi ja tällä on suuri vaikutus asiakkaiden kaupantekotavan valintaan. 

Välittäjinä meidän on osattava neuvoa asiakkaitamme sähköisen kauppaprosessin läpi – ja siksi palvelujen helppokäyttöisyys on keskiössä.” – Helin Ranne

On kuitenkin muistettava, että asuntokauppaa ei tehdä monta kertaa elämän aikana ja sen tuoma kokemus on tärkeä monille. Välittäjämme painottavatkin, että läsnäolo, henkilökohtainen palvelu sekä välittäjän paikallakäyntivelvollisuus tuskin tulee koskaan poistumaan. Iästä riippumatta digitaalinen vaihtoehto kiinnostaa nykypäivän asiakkaita ja sähköinen kauppa on saanut yleisesti positiivisen vastaanoton. Tästä huolimatta kaikki eivät kuitenkaan koe digitaalista kauppaa omakseen, vaan toivovat palvelua kasvotusten ja paikan päällä. ”Asiakkaan kuunteleminen on tärkeintä, sillä jokainen asiakas on erilainen ja kohdattavana omana yksilönään.” tiivistää Tytti.

Kaikilla on oltava mahdollisuus saada haluamansa palvelu – ja välittäjinä on tehtävämme tarjota se. Persoona, fiilis ja ammattitaito ovat aina tärkeimpinä ja itse koen, että tämän työn suola on juuri se, että pääsen tapaamaan ihmisiä kasvotusten” – Tytti Löppönen

Persoonaa automaatioiden keskellä

Nykypäivänä on tärkeää antaa työlleen kasvot, joten myös sosiaalisen median merkittävyys on kasvanut kiinteistönvälitysalalla. Somemaailman maanläheinen asenne ja persoonallisuus tuovat lämpöä digimaailmaan ja asiakaspalveluun. ”Ennen somettavia välittäjiä jopa väheksyttiin, mutta nyt se on arkipäivää” muistelee Marjut.

Vaikka välittäjämme alleviivaavat, että digi ei koskaan tule täysin korvaamaan kasvotusten tapahtuvia asiakaskohtaamisia, on sosiaalisen median voima huomattava, sillä sen kautta asiakas saa usein ensivaikutelman välittäjästä. ”On valittava oikeat kanavat, joihin keskittyä. Myös asiakaslupaukset on aina lunastettava ja välittäjän luottamuksellinen tehtävä tarkoittaa sitä, että kaikkea ei voi aina jakaa verkossa”, muistuttaa Kadri.

”Sosiaalisessa mediassa tärkeintä on oma persoonallisuus. Älä mieti, että on oltava täydellinen, vaan tee.” – Kadri-Ann Õunap

Kun pandemian myötä myös asiakastapaamiset ja näytöt siirtyivät verkkoon, oli koko kiinteistönvälitysala uuden muutoksen edessä, sillä etätapaamiset ja -näytöt yleistyivät silmänräpäyksessä. Näytöt verkon välityksellä on suunniteltava tarkasti, kuvakulmat sekä tekniikka huomioiden, ja nyt koronan vaikutuksena välittäjän työssä korostuukin asiantuntijuus, muuntautumiskyky ja uusiin tilanteisiin heittäytymisen taidot. Kun välittäjä on verkossa aidosti mukana, loistaa aitous ja intohimo ruudun läpi. 

3D valtaa välitysalan

Teknologia kehittyy nopeaa tahtia, ja virtuaalitodellisuuden (VR) ja 3D-teknologian suosion saattelemana on 3D-kuvaus nyt suuressa nosteessa myös välitysalalla. 

3D-teknologian avulla kohde kuvataan huone kerrallaan. Erityisen 3D-kameran avulla voidaan tallentaa aito tunnelma sekä jokainen yksityiskohta pihaa, parveketta ja talon ulkotilaa myöden. Näin asiakas saa realistisen kokemuksen sekä ymmärryksen kohteesta, joka helpottaa hahmottamaan kokonaisuuden jo ennen näyttöä. 

Antti RaveaSanteri Carlsson ja Olli Väätäinen kuvaavat kohteensa 3D-teknologian avulla, vaikka monet välittäjät ostavat palvelun erillisenä. ”Jatkuvasti digitalisoituvassa markkinassa on todellinen etu tuottaa laadukkaat myynti- ja markkinointimateriaalit itse.” kertoo Santeri. Se, että välittäjä tarjoaa kaikki asunnon myynnin palvelut saman katon alta on todellinen valttikortti, joka auttaa pysymään kilpailun edellä.

Pandemian siivittämänä 3D-kuvaus lähti toden teolla lentoon myös asuntomarkkinoilla ja asiakkaiden keskuudessa. ”Vuonna 2015 3D-kuvaus oli aika uusi juttu, mutta nyt jo täysin nykypäivää” muistelee Antti. 

Onko perinteinen valokuvaus jo historiaa? Ei tietenkään, kertovat välittäjämme. 

”Asiakkaiden vastaanotto on ollut todella positiivinen ja palvelusta pidetään paljon, mutta laadukkaat myyntikuvat ovat yhä suuressa roolissa. Koen, että 3D-kuvaus yhdessä laadukkaiden myyntikuvien kanssa tukevat toisiaan, välittäen aidon kuvan asiakkaalle.” kertoo Antti. 

Samaan yhtyvät Santeri ja Olli. He toteavatkin, että liian ruusuinen ja täsmätty kuva asunnosta ei palvele ketään. ”Tämä on 3D:n taika. Asiakkaita ei houkutella näytölle illuusion perässä, vaan aito kuva välittyy heti. Asiakas voi tutustua rauhassa kohteeseen omalla ajallaan ja kuvissamme näkyvät aidot elämän jäljet muun muassa ruudussa piipahtelevien lemmikkien muodossa.” kertoo Olli. 

3D-teknologia on myös toimiva työkalu suunnittelun apuna, kun digitaaliset remontti- ja sisustussuunnittelupalvelut kasvattavat suosiotaan. 3D-kuvan pisteiden väli on mahdollista mitata, jolloin huoneeseen voi mallintaa huonekaluja tai pyytää etäarvioin remonttikustannuksista. Myös virhevastuun selvittämisessä 3D-mallinnus on avuksi, sillä kaikki lommot, halkeamat ja säröt näkyvät kuvissa, ja niitä voidaan verrata asunnon sen hetken kuntoon.

Virtuaalitodellisuuden tulo kiinteistöalalle on myös etu, kertovat välittäjämme. ”Kun kohde 3D-kuvataan sisältä ja ulkoa, on mahdollista luoda kokonainen maailma virtuaaliesittelyn ympärille” kertoo Antti. ”VR lasien yleistyessä asiakas voi myös tutustua kohteeseen digitaalisesti ja täysin uppoutua sen maailmaan, jos hän on esimerkiksi matkoilla ja haluaa tutustua kohteeseen.” komppaa Olli.

Hän muisteleekin erään ostajansa tutustuneen VR lasien kautta välittämäänsä 260 neliöiseen kiinteistöön jo iltaa ennen näyttöä. 

”Ostaja ja hänen kumppaninsa seikkailivat omatoimisesti 3D-maailmassa monta tuntia ennen näyttöä, ja jo iltaa ennen tapaamista he laittoivat kohteesta tarjouksen sisään! Seuraavana päivänä tietty tapasimme sovitussa näytössä ja teimme kohteesta kaupat.” 

Visio ja muuntautumiskyky korostuu alan kehittyessä

Välittäjäjoukossamme kaikki ovat yhtenäisiä siitä, että tulevaisuutta ei voi ennustaa. Alan jatkuva digitalisaatio on kuitenkin avain innovaatioon, tehokkaampaan ja laadukkaampaan palveluun sekä uusiin työpaikkoihin. 

Digimurroksen keskellä alojen integraatio kasvaa, jolloin nopea reagointi ja uuteen heittäytyminen korostuu. Katse eteenpäin on tärkein, sillä kilpailtu ala vaatii välittäjiltä jatkuvaa ammattitaidon kehitystä ja sopeutumista muutokseen. 

Luotettavuus, laatu sekä läsnäolo tulevat kuitenkin aina olemaan tämän alan kulmakiviä. 

Artikkelin kuvat: Iida Mäenpää, Karla Nyman, Noora Ikonen, Unsplash, Nick Tulinen


Edellinen

Määritä asuntosi arvo

Kuinka määrittää asuntosi arvo, jotta saat parhaan mahdollisen tuloksen asuntomarkkinoilla? Roof LKV:n perustajajäsen Niko Koivisto…

Seuraava

Kesäisen kodin sisustusvinkit

Kesäkauden lämpö, värit sekä tunnelma näkyy sisustuksessa. Nyt on oikea hetki tuoda ripaus kesän tunnelmaa…